Viagra Och Dess Användningsområden

Här hittar du information om generisk viagra, det mest välkända läkemedlet för att behandla manlig erektil dysfunktion. Du har troligtvis hört talas om Viagra förut. Hos oss på TryggPotens.com har vi erbjudit högkvalitativ generisk viagra sedan starten. På den här sidan kan du både köpa viagra samt ta del av sådan information som är viktig för dig som överväger köpa och börja använda viagra. Både i fallet med Viagra och andra ED-läkemedel är det viktigt att du läser igenom denna beskrivning och följer de anvisningar som ges.

Hur fungerar Viagra?


Generisk Viagra tillhör gruppen av läkemedel som kallas för PDE5-hämmare och har gemensamt med Pfizers varumärkesskyddade variant av Viagra att den innehåller den aktiva substansen Sildenafil (precis som Kamagra). Viagra verkar i kroppen genom att koppla av muskler kring penis, vilket vidgar blodkärlen och därmed tillåter ett mer obehindrat blodflöde. Viagra ger dig med andra ord inte stånd av sig självt – du måste även vara sexuellt upphetsad: Viagra ger dig däremot med en starkare reaktion på sexuell stimuli.

När är det lämpligt att använda Viagra?

Viagra hjälper dig vars ED beror på:

 • åldersrelaterade cirkulationsproblem
 • hypertoni
 • eller andra sjukdomstillstånd som försämrar blodflödet, däribland diabetes.

Viagra hjälper däremot inte dina svårigheter beror bristande sexlust.

Viagra – korrekt dosering och användning

Du har fått dina Viagra och är ivrig att börja använda dem. Det finns ett antal saker som du bör förhålla dig till innan du sätter i gång. Läs noggrant igenom doseringsanvisningarna som följer. En standarddos av Viagra ligger på 100 mg. Den rekommenderade startdosen är dock 50 mg. Det förekommer tabletter med olika styrkor, vilket innebär att du exempelvis kan dela en 100mg-tablett eller att du i stället tar två 25mg-tabletter för att uppnå samma rekommenderade dos.  Detta för att man ska kunna justera dosen vid eventuella bieffekter. Känner du att effekten uteblir vid 50mg finns möjligheten att prova 100mg.

Det är dock viktigt att den totala mängden Viagra bör dock aldrig överstiga 100mg/dag. Du bör aldrig ta Viagra mer än en gång om dagen, oavsett styrka.  Viagra har effekt i cirka 4 timmar – det är därför nödvändigt att ta Viagra så nära inpå den tilltänkta sexuella aktiviteten som möjligt. Var uppmärksam på att Viagras effekt kan fördröjas eller dämpas om den tas nära inpå en måltid med mycket fett. Alkohol kan också försämra eller fördröja effekten av Viagra och bör om möjligt undvikas i samband med medicinen.

Effekten av Viagra brukar rapporteras inom 30 minuter från att dosen har tagits. Ha därför gärna det i åtanke när du planerar din användning av läkemedlet, för bästa effekt.

Var observant – möjliga bieffekter

Viagra hjälper dig med erektil dysfunktion genom att öka blodflödet till penis. På grund av hur Viagra verkar i kroppen finns det medicinska skäl till att det ibland inte är lämpligt att använda sig av Viagra. Detta gäller särskilt dig som: har varit med om en hjärtinfarkt inom en sexmånadersperiod; tar mediciner med nitrat för hjärtsjukdom; är ordinerad proteashämmare, för behandling av HIV-infektion; eller om du lider av högt blodtryck (hypertoni). Som alltid är det tillrådligt att konsultera en läkare innan du påbörjar din behandling av den viagra du köpt online. Var alltid noggrann med att redovisa för din vårdpersonal vilka mediciner och läkemedel du tar för tillfället.

Det finns även vanliga biverkningar. Du kan kontakta din läkare för att rådgöra med dem, men dessa biverkningar är som regel tillfälliga.

 • Kortvarigt illamående eller yrsel
 • Huvudvärk
 • Smärtor I magen
 • Tillfällig synpåverkan (suddig syn)
 • Rodnad I huden, främst i ansiktet

Vid mer ovanliga biverkningar, som nedan, upphör med all behandling och sök omedelbar akut medicinsk rådgivning/vård:

 • Om du upplever att det ringer i öronen eller om du plötsligt får problem med hörseln.
 • Stickningar eller avdomningar i kroppen, särskilt i fingrar och armar.
 • Allvarliga störningar på synen.
 • Symtom överensstämmande med en hjärtinfarkt, såsom tryck över bröstet eller strålande smärta.

Om din erektion varar i mer än fyra timmar och är smärtsam är alltid tillrådligt att uppsöka akut läkarvård.

Hur ska Viagra förvaras?

Viagra förvaras på samma sätt som andra mediciner. Förvara tabletterna på ett torrt och svalt ställe. Du kan exempelvis förvara din Viagra i kylen. Du bör dock inte frysa in Viagra.